KRALJEVSKA GROBNA KAPELA U BOBOVCU

Pretpostavlja se da je kralj Ostoja dao staru bobovačku crkvu pretvoriti u kraljevsku grobnu kapelu. Zidovi debljine 140-150 cm su pridržavali crkveni svod izveden u gotičkoj formi, od klesanih kvadara sedre.

U kapeli su pronađene tri kraljevske grobnice i dvije grobne rake. Kraljevske grobnice koje su se sastojale iz sarkofaga sa položenim nadgrobnim pločama. Ploče su pripadale kraljevima Ostoji, Tvrtku II i Tomašu.

1. Sjeverna grobnica

Grobnica je imala formu nepravilnog sanduka. Prema stručno antropolaškoj analizi, koja je provedena u vrijeme arheoloških iskopavanja na Bobovcu 60-tih godina XX vijeka, u ovoj grobnici su se nalazili ostaci od četiri muška skeleta koji su općenito pokazivali naglašenu robusnost. Vjerovatno je da dva skeleta pripadaju bosankom kralju Ostoji i njegovom sinu Stjepanu. Pavao Anđelić je iznio pretpostavku da su skeleti u ovu grobnicu prebacivani iz srednje grobnice. Naime, svaki novi kralj bi kosti svoga prethodnika prebacio u sjevernu grobnicu, te srednju počasnu grobnicu oslobodio za sebe i svoj ukop. Pretpostavlja se da su takvu sudbinu doživjele kosti kralja Ostoje, njegovog sina Stjepana i žene Kujače kao i kralja Tvrtka Il.

2. Srednja grobnica

U ovoj grobnici nađeni su skeletni ostaci jedne muške osobe, starosti oko 50 godina, vandredno robusne i krupne građe. Promjer glave femura (butne kosti) ove osobe iznosio je 54 mm. Brojni fragment crvenpastog mramora, nađeni u ovoj grobnici, pripadaju nadgrobnoj ploči koja se po grbu može pripisati Stjepanu Tomašu. Tako da sa velikom vjerovatnoćom možemo tvrditi da je u ovoj grobnici sahranjen upravo ovaj bosanski kralj.

3. Južna grobnica

Ova grobnica je znatno ‘dublja’ od prve dvije grobnice. Gornji dio (ili sprat), visine 110 cm, nema tragova nikakve posebne konstrukcije, pa se ne može sigurno znati da li je u njemu ikada i bio obavljen ukop. Donji sprat je formiran kao potpuno zatvoren sanduk od grubo obrađenih ploča. Skelet nađen u ovoj grobnici je bio slabo očuvan, prema mišljenju antropologa radilo se o ženskoj osobi od preko 20 godina starosti. Najvjerovatnije se radi o ženi kralja Tvrtka ll, kraljici Doroteji Gorjanskoj, kćeri Ivana Gorjanskog, kojom se kralj oženio 1428. godine. Također u pokušaju identifikacije pokojnika koji su ovdje pokopani, osim kraljice Doroteje, treba računati i na kralja Tvrtka ll, barem u sekundarnom položaju.

4. Četvrta grobnica

Grobnica se nalazi odmah do treće južne grobnice, a njene male dimenzije nam ukazuju na to da je u njoj sahranjen dječak ili djevojčica od 10 – 12 godina starosti. Lokacija grobnice ukazuje na to da se radi o grobnom mjestu potomka kralja koji je sahranjen u trećoj (južnoj) grobnici.

5. Peta grobnica

Ovo je bilo grobno mjesto dva pokojnika. Zapadni skelet bio je pokopan u drvenom sanduku, a analizom kostiju je utvrđeno da se radilo o muškarcu koji je prešao 40-tu godinu. Za istočni skelet je utvrđeno da se također radilo o muškarcu, ukopanom u drvenom sanduku ali drugi podaci nisu mogli biti dobijeni jer je skelet bio jako loše očuvan. Skoro je nemoguće tačno utvrditi o kojim osobama se ovdje radilo ali možemo pretpostaviti da su bili pripadnici kraljevskog roda.

6. Vanjske grobnice

Ispred ulaza u kapelt nađene su tri grobnice. U južnoj grobnici grobnici lociranoj na sredini zapadnog trijema ukopana je po jedna osoba, čiji su skeletni ostaci bill jako slabo očuvani. Na osnovu antropološke analize znamo da je u sjevernoj grobnici u zapadnom trijemu ukopano osam osoba, od toga četiri muške i četiri ženske osobe, svi u rasponu od 30 do 50 godina starosti. Sa sjeverne strane kapele nadena je još jedna grobnica u kojoj su sahranjene dvije ženske osobe od 30 i 50 godina starosti. Nažalost, identitet osoba ukopanih u vanjske grobnice nije poznat.

Pronađeni su fragmenti sa motivima ljiljana, dijelovi nadvratnika sa motivom trake od šahovskih polja, dio natprozornika sa kružnim medaljonom u kojem je predstavljena kruna i inicijali ST (Stjepan Tomaš), dijelovi polustubova, fragment figure lava, konzole u formi ljudske glave, dijelovi skulpture jednog sveca u fragmenti sa dijelovina natpisa, te zaglavnog kamena iz apsidalnog svoda.

Čitava unutrašnjost kapele je bila oslikana. Gornji dijelovi crkve su bogatije oslikani, raznim tonovima i nijansama crvene, zlatne, tamnosive i tamnosmeđe. Od ikonografskih motiva mogu se zapaziti ljudske figurem vegetabilni i geometrijski motivi.

S obzirom da je kapela rekonstruktruisana primjenom metoda koji nisu priznate u teoriji i praksi očuvanja graditeljskog naslijeđa – analogija i pretpostavke – i s obzirom da su pri rekonstrukciji primjenjeni materijali, način njihove obrade i tehnologija građenja koje nisu izvorne, vrijednost kapele je umanjena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *