DIVERZIJA U ZAGREBAČKOJ POŠTI

Na njemačku okupaciju i ustaški teror Zagreb je odgovarao od prvih dana brojnim oružanim akcijama, diverzijama i sabotažama i raznovrsnim oblicima otpora, koji nisu prestajali sve do 1945 godine. Dana 14. septembra 1941. izvršena je velika diverzija u Glavnoj pošti u Jurišećevoj ulici u Zagrebu. Diverziju je organizirao Vilim Galjer, sekretar partijske organizacije pošta. Akcijom je rukovodio Rade Končar, sekretar CK KPH.

Serijom eksplozija uništeni su automatska centrala i visokofrekventni uređaji, tako da su sve žičane veze Vrhovne njemačke komande s njenim štabovima u SSSR-u, Rumuniji, Bugarskoj i Beogradu bile duže vrijeme prekinute. Od eksplozije je poginuo jedan policajac a pet ustaških agenata, dva njemačka vojnika i jedan oficir su ranjeni. Niko od poštanskih službenika ili građana nije stradao.

Svi uposlenici pošte pozvani su da se jave na svoja radna mjesta. Njih četvoro se nije pojavilo: Josip Čuljat, Slavko Markon, Vilim Galjer i Nada Galjer. Oni su već bili u vozu za Karlovac odakle su prešli na teritoriju pod kontrolom partizana.

Zanimljiva je priča o Nadi Galjer. Ona se 1940. godine kao službenica poštanskog ureda na periferiji Zagreba odbranila od pljačkaša. Za nagradu je unaprijeđena u telefonisticu glavne zagrebačke centrale u Jurišićevoj ulici. Ali nakon samo godinu dana učestvovala je u diverziji na telekomunikacijsko čvorište jugoistočne Evrope, presjekavši međunarodne linije njemačkih trupa na punih sedam mjeseci. Bila je to jedna od prvih antifašistička akcija u zemljama okupirane Evrope. Nakon rata udala se za Većeslava Holjevca, narodnog heroja i zagrebačkog gradonačelnika zaslužnog za izgradnju Novog Zagreba.

Nadina kćerka, Tatjana Holjevac, nastavila je majčinu biografiju, završila je telekomunikacije i kao inžinjerka telekomunikacija 1991. radila je na sabotiranju telefonskih veza JNA u Hrvatskoj.

Diverziji u zagrebačkoj glavnoj pošti 14. septembra 1941. godine posvećena je i druga epizoda tv serije Nepokoreni grad.