Slovenski MARIBOR ili njemački MARBURG

Pred kraj Prvog svjetskog rata Maribor je bio drugi najveći grad u Štajerskoj regiji u kojem je živjelo 80% njemačkog stanovništva te je zbog toga pravo na Štajersku pravo polagala nova država Republika Njemačka Austrija. Većina Mariborskog kapitala i javnog života bio je u austrijsko-njemačkim rukama i grad je bio poznat po svom njemačkom naziv Marburg an der Drau (Marburg na Dravi).

Vojnici pod komandom dotadašnjeg austrougarskog majora Slovenca Rudolfa Maistera u ime novoformirane Države Slovenaca, Hrvata i Srba ušli su u Maribor 1. novembra 1918. godine i zauzeli sva okolna mjesta.  Maister je zbacio gradonačelnika s vlasti i počeo slovenizirati grad. Svi njemački službenici ostali su bez posla, a svi oni koji nisu imali tzv. zavičajno pravo protjerani su iz grada.

Američka delegacija posjetila je Maribor 27. januara 1919. kao dio šire misije rješavanja teritorijalnih sporova nastalih među državama nastalim raspadom Austro-Ugarske. Dio njemačkog stanovništva Maribora i okoline okupio se pred vijećnicom i mahanjem zastava pokazali su da žele ostati u Austriji. Slovenski vojnici otvorili su na njih vatru. Prema njemačkim izvorima žrtava je bilo 13, a 60 ljudi je ranjeno.

Nakon ovog događaja Rudolf Maister zabranio je njemačke dnevne novine Marburger Zeitung. U jesen 1919. Maribor i okolina su prema Mirovnom sporazumu u Saint-Germainu bez referenduma i protivno volji gradonačelnika te svih gradskih tijela priključeni Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U Mariboru je provedena slavenizacija a Rudolf Meister je nakon formiranja Vojske Jugoslavije bio jedini general ne-srbin u njoj.

Nakon što je Njemačka napala Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine ovaj grad je, kao i ostatak tadašnje slovenske Štajerske, anektiran u Treći Rajh kao dio ujedinjene Štajerske. Već 17. aprila u gradu je boravio Heinrich Himmler. Stanovništvo Maribora je bilo podijeljeno u tri kategorije: njemačko, Windisch (Nijemci koji su zaboravili njemački jezik) i „ne-njemački“ elementi koje je trebalo protjerati kao uljeze. Iz Maribora je u Srbiju i Hrvatsku u kratkom vremenskom roku protjerano oko 80.000 Slovenaca, dok je uništeno oko 2,5 miliona slovenskih knjiga.

Adolf Hitler je 26. aprila 1941.prošetao je ulicama Maribora (Marburga) gdje je zabilježena njegova izjava „Machen Sie mir dieses Land wieder deutsch!“ (napravite mi ovu zemlju opet njemačkom).

Nakon Drugog Svjetskog rata svi Nijemci su protjerani iz Maribora.