KOREJSKI RAT

Korejski rat u četiri slike

Korejski rat (1950–1953) jeste sukob koji je nastao nakon podjele Koreje poslije Drugog svjetskog rata. Nakon kapitulacije Japana na Korejskom poluostrvu su uspostavljene sovjetska i američka okupacijska zona. Linija razgraničenja išla je 38. paralelom. Sovjetske snage su prihvatile predaju japanskih trupa sjeverno od te linije, a snage Sjedinjenih Američkih Država južno od nje. Tako je 38. paralela postala linija podjele dvaju korejskih država. Pregovori koji su se vodili za ujedinjenje propali su i sjeverni dio je ostao pod sovjetskim nadzorom, a južni je podržavala Amerika. I jedna i druga država su najavljivale ujedinjenje ostrva pod vlastitim režimom.

Sjeverna Koreja je izvršila invaziju na Južnu Koreju 25. juna 1950. i tako započela trogodišnji rat. Vijeće sigurnosti UN-a (bez učešća SSSR-a) je 26. juna osudilo agresiju tražeći pomoć svih članica UN-a da zaustave invaziju, a američki predsjednik Hari Truman 27. juna naredio je svojim trupama da pomognu Južnoj Koreji.

Sjevernokorejska vojska je 28. juna 1950. zauzela Seul i gotovo porazila južnokorejske i američke snage sabivši ih sve do južnog vrha Korejskog poluostrva, Uz pomoć pomorsko-amfibijskog desanta kod Inčona, od 15. do 28. septembra 1950, kojim je komandovao američki general Daglas Makartur, situacija preokrenuta u korist snaga Ujedinjenih nacija. Već 26. septembra 1950. snage UN-a ušle u Seul, a nakon odobrenja UN-a prešle su u Sjevernu Koreju, 19. oktobra zauzele su Pjongjang i do kraja oktobra 1950. na pojedinim područjima napredovale do granice s Kinom.

Kinezi su tada ušli u rat i vratili snage UN nazad na jug. Početkom januara 1951. kineske i sjevernokorejske snage osvojile su Seul i držale ga do marta kada je uslijedila kontraofanziva američkih i savezničkih snaga. Od marta 1951. linija sukoba se uglavnom održavala oko predratne granice između korejskih država, u području duž 38. paralele. General Makartur zalagao se za dirrektne američke napade na Kinu, no Truman ga je smijenio u aprilu 1951. Pregovori o prekidu sukoba počeli su u julu 1951. Američki predsednik Ajzenhauer učestvovao je u zaključivanju primirja, po kojem se linija fronta prihvata kao stvarna granica između dveju korejskih država. Sporazum o primirju potpisan je 27. jula 1953. u Panmundžomu, čime je okončan trogodišnji rat u kojem je poginulo više od 2,5 miliona ljudi. U ratu je poginulo približno dva miliona Korejanaca, 600.000 Kineza, 37.000 Amerikanaca, 3000 Turaka, Britanaca i drugih snaga Ujedinjenih nacija.