PARTIZANSKI VOZ NA MLINIŠTIMA – hrpa gvožđa

Od nekadašnjeg partizanskog voza, koji je u Mliništima, nakon ukidanja uskotračne pruge Jajce – Srnetica – Drvar bio muzej pod otvorenim nebom, ostala je hrpa gvožđa zarsala u korov. Sa devastirane kompozicije “ćire” koji je u vrijeme rata služio NOB-u i kojim je putovao i Tito, poskidano je i odneseno sve što se moglo skinuti i odnijeti. U nekoliko vagona smješteno je sijeno kojim šumski radnici hrane konje u obližnjoj štali. Stanična zgrada i drugi objekti su u jadnom stanju ili u ruševinama.

Partizani su ovu prugu koristili u periodu od Drugog zasjedanja AVNOJ-a pa sve do desanta na Drvar. Od Drvara do Mliništa svaki je dan saobraćao voz i dovozio razni materijal. Postoje indicije da su neposredno nakon desanta na Drvar Tito i Vrhovni štab ovim vozom preko Oštrelja i Srnetice pobjegli iz Drvara do Mliništa odakle su pješke krenuli ka Kupreškom polju odakle ih je sovjetski avion prebacio u Bari u Italiji.

Voz na Mliništu je muzejska postavka voza ali ne i originalni partizanski voz jer lokomotiva tipa UNRRA 19, koja je dio postavke, u Jugoslaviju je došla nakon 1945. godine kao humanitarna pomoć

Inače, uskotračna pruga Drvar – Srnetica – Mliništa – Jajce izgrađena je u prvim godinama austrougarske okupacije kao šumsko-industrijska pruga sa isključivom namjenom eksploatacije šumskog i rudnog bogatstva Bosne. Bila je vlasništvo moćnog austrijskog industrijalca Ota Štajnbajsa i imala je svoj vlastiti vozni i vučni park. Poslije drugog svjetskog rata uključena je u mrežu jugoslavenskih željeznica sa javnim prijevozom putnika i roba. Ukinuta je krajem šezdesetih godina prošlog vijeka.

Nekadašnji Muzej partizanske željeznice svjedoči od našoj rušilačkoj naravi. U civilizovanim državama ovakva saobraćajna i historijska atrakcija i danas bi bila u fukciji i pod zaštitom države – kao muzej – učionica historije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *