SKENDER-PAŠINA DŽAMIJA NA SKENDERIJI

Na poljani na kojoj se danas nalazi sarajevska Skenderija nekad je stajala džamija koju je davne 1518. godine sagradio Mustafa-beg Skenderpašic, sin Skender-paše. Skenderija je dobila naziv po čuvenom bosanskom Sandžak begu Skender-paši, koji je davne 1499. godine na ovom prostoru sagradio trgovački centar sa 11 dućana, karavan saraj, dvor, imaret i tekiju. Njegov sin Mustafa-beg Skenderpašić je 1518. godine uz očevu tekiju podigao prvu potkupolnu džamiju u BiH.

Skender-paša je u tri navrata vršio dužnost bosanskog sandžakbega, prvi put krajem 1477. godine ili u januaru 1478. godine. Tu dužnost vršio do ljeta 1480. godine, kada je imenovan za rumelijskog beglerbega. S tog položaja je ponovo vraćen u Bosnu (1485-1490). Kasnije je postao vezir (1490-1496). Na vlastiti zahtjev otišao u penziju, a ponovo je 1499. godine upućen u Bosnu.

Skender-paša je umro u Sarajevu 1506/7. godine u 74 godini. Prema Muvekkitu, umro je kao sandžakbeg Bosne.

Svoje zadužbine situirao je u dva dijela grada, koja su do tog vremena bila slabije naseljena, na područje Kovača i Vratnika i današnje Skenderije. Ovo pokazuje da je Skender-paša planski pristupio izgradnji svojih zadužbina da bi doprinio ne samo urbanom razvitku grada nego i naseljavanju stanovništva.

Sve do kraja XV vijeka, prostor na lijevoj obali Miljacke, na mjestu današnje Skenderije bio je potpuno prazan. Na lijevoj obali Miljacke, prekoputa ušća Koševskog potoka, sagradio je nakšibendijsku tekiju, nekoliko česmi, imaret i musafirhanu, do kojih je doveo vodu sa Soukbunara.

S druge strane Miljacke stajao je njegov dvor, karavansaraj s jedanaest dućana u prizemlju, a sve te vakufe Skender-paša je povezao drvenim mostom preko Miljacke.

U periodu Kraljevine Jugoslavije, olovni pokrov je skinut sa tadašnje džamije kako bi isti bio zamijenjen bakrenim. Međutim, to nikada nije urađeno, što je dovelo do putpunog urušavanja džamije do 1935. godine.

Munara se zadržala do 1960. godine. Pod izgovorom da su prolaznici ugroženi izdat je nalog da se uklone ostaci nekadašnje Skender-pašine ljepotice. Kamen je završio na otpadu a na kaburovima iz harema Skender-pašine džamije podignut je „Dom mladih” i cjelokupan sportsko-trgovački kompleks Skenderija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *