NAPAD NA SARAJEVO 1992. GODINE

Prvi napad na Sarajevo počeo je 5. aprila 1992. Opsada je počela zauzimanjem međunarodnog aerodroma u naselju Ilidža od strane „de facto“ srpske Jugoslavenske narodne armije u noći sa 4. na 5. april 1992. godine, a završila 29. februara 1996. godine.

Uslijedit će opsada duga 1.425 dana, u kojem je separatistička vojska Republike Srpske potpomognuta formacijama iz susjedne Srbije ubila više 11.500 ljudi, među kojima je i 1.601 dijete.

Tog 5. aprila 1992. godine građani Sarajeva izašli su u na ulice. Bili su to jedne od najvećih demonstracija u BiH, na kojima su građani tražili mir.

Avion JNA, koji je probijao zvučni zid, nadlijetao je iznad okupljenih ljudi, i na taj način plašio demonstrante. Agresorske snage odgovorile su im, prvo barikadama na Grbavici i Vracama, a zatim su na okupljene civile osuli paljbu, iz Holiday Inna. Hrabre Sarajlije, nenaoružani, krenuli su preko mosta, prema naselju Kovačići, kako bi zaustavili agresora koji je pucao na grad. Tamo, iz pravca prvih kuća na Vrbanji i benzinske pumpe, dočekali su ih nove cijevi i nova paljba. Na Vrbanja mostu ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić.

Prvog dana agresije 5. aprila 1992. ubijena su 133 građanina Sarajeva.

 1. Aganović Fatima 1932. civil Centar
  2. Alić Almasa 1925. civil Centar
  3. Alić Habiba 1923. civil Centar
  4. Alispahić Ramiza 1947. civil Centar
  5. Alispahić Zehra 1937. civil Centar
  6. Arnautović Faik 1947. civil Centar
  7. Avdić Amela 1972. civil Centar
  8. Avdić Hajdar 1935. civil Centar
  9. Azemović Mustafa 1935. civil Centar
  10. Bajramović Šećo 1927. civil Centar
  11. Bazoku Paše Kimeta 1950. civil Ilidža
  12. Bećirević Semir civil Centar
  13. Beganovć Nume Redžo 1924. civil Centar
  14. Belić Aida 1974. civil Centar
  15. Berbić Jusufa Ahmet 1936. civil Centar
  16. Beriša Elez civil Centar
  17. Bilalić Nafa civil Centar
  18. Borovac Muhamed 1985. civil Centar
  19. Bublin Muhamed 1945. civil Centar
  20. Bučan Havka 1943. civil Centar
  21. Cviko Edhem 1950. civil Centar
  22. Čemerlić Alija 1959. civil Centar
  23. Dedić Ibrahim policajac Centar
  24. Demirović Ago 1945. civil Centar
  25. Dilberović Atifa Suada 1965. civil Centar
  26. Dizdarević Ahmet 1939. civil Centar
  27. Durić Mehida 1950. civil Centar
  28. Durić Ramiz 1937. civil Centar
  29. Durjan Mevlida 1956. civil Centar
  30. Džebo Šemsa 1930. civil Centar
  31. Dželilović Ismet 1922. civil Centar
  32. Džino Sejda 1929. civil Centar
  33. Dananović Džemila 1922. civil Centar
  34. Ezić Rabija 1933. civil Centar
  35. Fazlibašić Hikmet 1925. civil Centar
  36. Ferhatović Ismet 1938. civil Centar
  37. Gačanin Šuhra(Smajlović) 1935. civil Centar
  38. Galić Eldina 1981. civil Centar
  39. Gegić Mustafe Ismet 1928. civil Centar
  40. Geko Almasa 1943. civil Centar
  41. Godinjak Hilmo 1940. civil Centar
  42. Goga Rasema 1936. civil Centar
  43 Golić Ibro 1927. civil Centar
  44. Govedarica Nikole Radisav 1936. civil Centar
  45. Granić Miralem 1984. civil Centar
  46. Hadžiabdić Nezir 1923. civil Centar
  47. Hadžić Nurko 1936. civil Centar
  48. Hadžimahmutović Kadrija 1930. civil Centar
  49. Hajdar Bahrija 1947. civil Centar
  50. Hamzić Hasan 1935. civil Centar
  51. Handžić Junuza Hamdija 1924. civil Centar
  52. Haračić Šuvalije Safija 1924. civil Centar
  53. Hasanagić Bajro 1931. civil Centar
  54. Hasanbegović Hiba 1915. civil Centar
  55. Hasanović Jasminka 1950. civil Centar
  56. Haskić Ramiz 1926. civil Centar
  57. Hatibović Taiba Zakir 1932. civil Centar
  58. Hodža Dženana 1953. civil Centar
  59. Hodžić Ahmed 1925. civil Centar
  60. Hodžić Asima 1937. civil Centar
  61. Hodžić Mehmeda Fajko 1963.pol./Ar.BiH Centar
  62. Hodžić Mustafa 1933. civil Centar
  63. Hodžić Safet 1938. civil Centar
  64. Hondo Ahmeta Hatidža 1929. civil Centar
  65. Husić Mustafa 1967. civil Centar
  66. Husić Nevzeta 1926. civil Centar
  67. Jamaković Mubera 1937. civil Centar
  68. Jusufagić Mahmut 1934. civil Centar
  69. Kadić Asima Jasmin 1961. policajac Ilidža
  70. Kadrić Hasan 1939. civil Centar
  71. Kadrispahić Šahin 1930. civil Centar
  72. Kalamujić Izeta 1924. civil Centar
  73. Karahmet Fadil 1953. civil Centar
  74. Kijamet Nevzeta 1966. civil Centar
  75. Klapuh Muje Bećir 1922. civil Novi Grad
  76. Kočević Imšira Redžep 1916. civil Novi Grad
  77. Kokot Ljeposava 1927. civil Centar
  78. Korjenić Fahro 1924. civil Centar
  79. Kostović Manojla Simo 1934, sr.v.JNA Novo Sarajevo
  80. Kozić Samija 1960. civil Centar
  81. Krehić Sead 1926. civil Centar
  82. Kulo Bajre Hajraga policajac Novi Grad
  83. Lizdek Branka Mile srp.poli. Novo Sarajevo
  84. Mangafić Nedžib policajac Novo Sarajevo
  85. Muhović Ferida Reuf 1954. policajac Ilidža
  86. Mulaosmanović Hamdija 1922. civil Centar
  87. Omerbegović Zahid Avdo 1963.policajac Novo Sarajevo
  88. Osmanović Ramiz 1908. civil Centar
  89. Petrović Žarka Pero 1950. srp.poli. Novo Sarajevo
  90. Ramadanović Ismail 1948. civil Centar
  91. Ramić Esma 1941.. civil Centar
  92. Ramić Rabija 1921. civil Centar
  93. Repeša Aida 1926. civil Centar
  94. Ribica Šemso 1923. civil Centar
  95. Sadžak Hilmo 1933. civil Centar
  96. Sakić Džemala Admir policajac Novo Sarajevo
  97. Servan Ibro 1949. civil Centar
  98. Savanović Samija 1926. civil Centar
  99. Sipović Alije Nezir civil nepoznato
  100. Smajlović Haso Branioc/PL Novo Sarajevo
  101. Smailhodžić Čamil 1982. civil Centar
  102. Softić Vahida 1946. civil Centar
  103. Spahić Aiša 1917. civil Centar
  104. Subašić Salke Bajro 1917. civil Centar
  105. Sučić Mihajlo 1946. civil Stari Grad
  106. Sučić Ivana Olga 1958. civil Centar
  107. Šabanović Muharem 1936. civil Centar
  108. Šabanović Zufera Muhidin 1937. civil Centar
  109. Šakić Salke Asima 1937. civil Centar
  110. Šakić Salke Edhem 1920. civil Centar
  111. Šakić Salke Šemsa 1922. civil Centar
  112. Šakić MustafeMmuhamed 1918. civil Stari Grad
  113. Šakić Sulejmana Tahir 1956. civil Stari Grad
  114. Šendro Ibro 1937. civil Centar
  115. Šeto Biba 1934. civil Centar
  116. Šandrić Darinka 1941. civil Novo Sarajevo
  117. Teskeredžić Sabaha 1945. civil Centar
  118. Trebinjac Vasvija 1932. civil Centar
  119. Tufo Dževlo 1951. civil Centar
  120. Tunja Lejla 1937. civil Centar
  121. Turkušić Sevda 1939. civil Centar
  122. Tursun Ibrahim 1937. civil Centar
  123. Tutić Alma 1937. civil Centar
  124. Vilić Kemal 1929. civil Centar
  125. Vrabac Muharem 1924. civil Centar
  126. Vranar Ajiša 1940. civil Centar
  127. Zahiragić Hava 1934. civil Centar
  128. Zajko Sabit 1934. civil Centar
  129. Zilihić Šefika 1935. civil Centar
  130. Zasela Hajdar 1935. civil Centar
  131. Zeljković Nadija 1935. civil Centar
  132. Zukrić Salim 1926. civil Centar
  133. Zuko Osmana Hajra 1958. civil Ilidža