ORJUNA – hrvatska četnička organizacija

OrJuNa (Organizacija jugoslavenskih nacionalista) bila je ekstremna nacionalistička i teroristička organizacija koja je zagovarala “integralno jugoslavenstvo”, a s političkim protivnicima se obračunavala nasiljem i terorom. Bila je povezana s četnicima (koji su u dalmatinskim gradovima dvadesetih i tridesetih godina imali svoje legalno Četničko društvo) i vojskom Kraljevine Jugoslavije.

skup OrJuNe u Splitu 1925. godine

Osnovana 25. januara 1921. godine u Splitu. Vođa OrJuNe bio je Milan Pribićević, mlađi brat Svetozara Pribićevića, vođe Demokratske stranke. Povod za osnivanje OrJuNe bilo je donošenje Obznane, kojom je zabranjen rad Komunističke partije Jugoslavije. OrJuNa je osnovana sa ciljem borbe protiv snaga koje ugrožavaju novu državu: komunizma i hrvatskog separatizma.

OrJuNa se od početka služila političkim nasiljem protiv političkih protivnika. Članovi su organizovani u desetine, koji pokreću batinaške napade. Brutalno su se fizički obračunavali s hrvatskim nacionalistima i komunistima. Napadali su također stranke i organizacije nacionalnih manjina: Nijemaca, Mađara i Rumuna.

Od svog početka OrJuNa je razvila najužu saradnju s četničkim pokretom. Zbog svog jugoslavenstva dolaze u sukob i sa srpskim nacionalističkim organizacijama i velikosrpskim koncepcijama srpskih političara. OrJuNa je kao pokret i po načinu djelovanja bila vrlo slična italijanskim fašistima i njemačkim nacistima, a orjunaši su bili zagovornici autoritarne države su kojoj nema mjesta za demokratiju, parlamentarizam i nacionalne slobode. U stranim enciklopedijama OrJuNa je predstavljena kao “najizrazitiji fašistički pokret u Jugoslaviji”

Snažnim promovisanjem jugoslavenstva organizacija je osvojila većinu glasova prekodrinskih Srba (prečana) te dio glasova Hrvata, naročito u Dalmaciji, koji su težili snažnoj državi koja će ih zaštiti od Italije.

Iako su nakon raskola u Demokratskoj stranci 1924. godine podržavali Svetozara Pribićevića, vodstvo OrJuNe nije se složilo sa sporazumom između njegove Samostalne demokratske stranke i Hrvatske seljačke stranke 1927. i pozdravilo je Šestojanuarsku diktaturu. Uprkos tome OrJuNa je 1929. raspuštena zajedno s svim ostalim građanskim strankama.

U Drugom svjetskom ratu su u značajnom broju stupali u četničke formacije – te je u Dalmaciji bilo više četničkih jedinica popunjenih uglavnom Hrvatima – orjunašima. U Splitu je tada djelovao Četnički odbor predvođen vojvodom Ilijom Trifunovićem – Birčaninom. Procjenjuje se kako je među četnicima tada bilo više od dvije hiljade Hrvata.

Danas se u Hrvatskoj, a pogotovo u Dalmaciji, izraz orjunaš koristi kao izraz za anacionalnog i izdajničkog pripadnika hrvatskog naroda.