AVARSKO-SLAVENSKA OPSADA CARIGRADA 626. GODINE

Bizantski general Flavije Foka 602. godine svrgnuo je s vlasti cara Mavrikija zbog čega je izbio rat između  Bizanta i Persije, koji će potrajati narednih 26 godina. Vrhunac sukoba biće opsada Konstantinopolja 626. kada je persijski car Hozroje II obezbjedio podršku i savezništvo sa Avarima i onim slovenskim plemenima koja su Avarima bila potčinjena.

Oduševljenje Fokom nije dugo trajalo: On je uspostavio vladavinu terora, počeo da donosi antijevrejske zakone i pokazao da je potpuno nesposoban da upravlja tako velikom imperijom kakva je bila Bizantska. Nespretno rukovanje državnim i vjerskim pitanjima znatno je pogoršalo okolnosti najezde persijskog cara Hozroja II koji je pokrenuo pohod na Bizant.

Zbog nepovoljnog toka rata, a i zbog gore navedene nekompetencije, 610. godine Foka biva i sam svrgnut sa prijestola i to od strane generala Iraklija. Iraklije je bio spreman da se povuče, sklopi mir i Bizantsko carstvo stavi u vazalni položaj prema Persiji. Međutim, Hozroje nije želio mir i borbe su se nastavile.

Nakon što je sklopio mir sa Avarima uz ponižavajuće koncesije car Iraklije se svom snagom baca na Perziju. Hozroje traži saveznike u Avarima. Perzijanci prolaze kroz Malu Aziju, i izbijaju na Bosfor. Avari, predvođeni kaganom dolaze 27. jula 626. godine sa evropske strane. Sa Avarima je išla velika masa pripadnika njima podložnih plemena, Bugari, Gepidi i Slaveni, koji sačinjavajući najveći dio njihove flote.

Dana 31. jula počeo je opšti juriš. Na jednoj strani napadali su Avari, a na drugoj Slaveni, koji su imali prve redove „golih pješaka“, a druge u oklopima. Oni su dovukli i opsadne sprave. Na jednom dijelu fronta podigli su dvanaest kula, koje su po visini bile ravne gradskim bedemima. Bizantinci su uporno odbijali sve napade.

Slaveni su još bili dobili zadatak, da na svojim lađama prevoze Perzijance sa azijske obale. Ali slavenski mali čamci nisu se mogli mjeriti sa bizantskim bojnim lađama. Sem toga, Bizantinci su otkrili način sporazumijevanja pomoću davanja znakova vatrom, pa je to i odlučilo ishod borbe. Kagan, bijesan što je zbog toga onemogućen kombinovani napad s kopna i mora, pripisujući poraz ne Bizantskoj prevari, nego slavenskoj nesposobnosti, poubijao je velik broj Slavena. Slaveni su se poslije toga povukli, više iz straha od Avara, nego od Bizantinaca. Opsada je završena 8. avgusta 626. god. Nakon teškoga poraza, i posljednje avarske jedinice povukle. Carigrad je bio spašen a strahoviti avarski napadi na Bizant prestali su zauvijek.