BITKA KOD KANE 216. P.N.E.

Jedna od najznačajnijih i najviše proučavanih bitaka u historiji  dogodila se 2. augusta 216. p.n.e. u toku Drugog punskog rata (218. – 201. p.n.e.). Vojska od 50.000 Kartaginjana pod čuvenim vojskovođom Hanibalom suprotstavila se mnogo većoj rimskoj vojsci (86.000 vojnika) koju su vodili konzuli Gaj Emilije Paul i Terencije Varo.

Nakon prelaska Alpa i briljantnih pobjeda kod Trebije i Trazimenskog jezera Hanibal je iskoristio jaku želju Rimljana za okršajem. Rimljane je uvukao u zamku koristeći taktiku opkoljavanja, kojom je eliminisao rimsku brojčanu nadmoć. Taktikom opkoljavanja smanjio je površinu, na kojoj se odvija bitka, što je dalo prednost manjoj armiji. U centar polukruga Hanibal je postavio svoje najmanje pouzdane snage pomiješane sa veteranima, a na krila polukruga postavio je nadmoćnu galsku i numidijsku konjicu, i libijske plaćenike. Iako se često spominje panika koju su među Rimljanima izazvali Hanibalovi slonovi, do Kane su svi već bili izginuli.

Rimljani su lako prodrli kroz slabi Hanibalov centar, ali libijski plaćenici su udarili sa krila u bokove rimske armije, koja je uletjela u Hanibalov centar. Napad Hanibalove konjice sa krila izazvao je pokolj rimskih vojnika. Hanibalov zet Hazdrubal komandovao je lijevim krilom i snažno je ušao u rimsko desno krilo, pokosio je pozadinu i napao Varonovu konjicu na rimskom lijevom krilu. Onda je napao rimske legije otpozadi. Rimska armija je uhvaćena u klopku bez mogućnosti izlaza.

Zbog briljantne taktike Hanibal je sa daleko manjim brojem vojnika uspio da opkoli i uništi ogroman dio rimske vojske. Od 50.000 ljudi spasilo se samo oko 14.000. Prema nekim izračunima, u posljednim je stadijima bitke svake minute umiralo oko 600 Rimljana! U bici je ubijen rimski konzul Gaj Emilije Paul i osam senatora. To je bio jedan od najkatastrofalnijih poraza u historiji antičkog Rima, a takođe i jedna od najkrvavijih bitaka u historiji.