DAN NACIONALNE ZASTAVE SANDŽAKA

Bošnjaci u Sandžaku slave 11. maj kao nacionalni praznik – dan svoje nacionalne zastave. Ovaj datum je ustanovljen kao praznik u znak sjećanja na 11. maj 1991., kada je u Novom Pazaru u ilegali osnovano Bošnjačko (tada Muslimansko) nacionalno vijeće Sandžaka.

Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše predstavničko tijelo sandžačkih Bošnjaka u Srbiji. Osnovano je 11. maja 1991. godine kao Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka (MNVS). Do 2003. godine Vijeće djeluje i radi pod nazivom Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka (BNVS), a nakon 2003. godine kao Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV).

Zastava Bošnjaka u Srbiji je bijele boje, sa grbom u obliku štita na sredini, na kome su tri ljiljana i tri polumjeseca, kao znak bošnjačkog identiteta i pripadnosti islamu. Himna Bošnjaka Sandžaka je „Ja sin sam tvoj“.

Nacionalni grb sandžačkih Bošnjaka je oblika evropskog štita. Podijeljen je bijelom lentom koja se prostire dijagonalno iz gornjeg lijevog ugla ka desnoj strani. U desnoj dijagonalnoj polovini nalaze se tri bijela polumjeseca otvorena prema desnoj strani, na zelenoj podlozi, a na lijevoj dijagonalnoj polovini na plavoj podlozi nalaze se tri ljiljana zlatnožute boje, jednake veličine, ravnomjerno raspoređeni ispod donjeg ruba lente. Lijeva donja strana štita sa zlatnim ljiljanima na plavoj podlozi predstavlja autohtonost Bošnjaka u Sandžaku i simbolizuje evropsko porijeklo. Desna gornja strana štita sa bijelim polumjesečevima na zelenoj podlozi simbolizuje islamsku pripadnost Bošnjaka, orijentalnoislamsku kulturu i osmanlijsku tradiciju. Lenta bijele boje kao svečani element simbolizuje spoj evropskog porijekla i islamske pripadnosti Bošnjaka Sandžaka.

Nacionalna zastava za Bošnjake Sandžaka ima posebno značenje jer i riječ sandžak znači bajrak, odnosno zastava. Bjelina na sandžačkom bajraku odražava trajnu opredijeljenost Bošnjaka za ideju mira, suživota, tolerancije i dobrote za šta je potrebno sveopće suštinsko pomirenje najprije Bošnjaka među sobom, kako bi pod jedinstvenim bajrakom nastupali prema susjedima.

Nacionalni simboli sandžačkih Bošnjaka utvrđeni su Odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća o nacionalnim simbolima, od 11. maja 2004. godine, a potvrđeni su Odlukom Savjeta Republike Srbije za nacionalne manjine, od 23. decembra 2005. godine (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 23/06).

Dan nacionalne zastave je neradni dan za škole, javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač grad Novi Pazar.

Prostor današnjeg Sandžaka u sastavu Bosne nalazio se od 1377. godina kada ga osvaja najmoćniji bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Osmanlije ga zauzimaju 1396. godine a nakonon okupacije Bosne pripajaju ga Bosanskom sandžaku a od 1580. Novopazarski sandžak je dio Bosanskog pašaluka. Sandžak je ostao u sastavu Bosne i Hercegovine i nakon Austrougarske okupacije 1878. godine. Nakon aneksije Bosne i Hercegovine 1908. predat je na upravu Osmanskom carstvu. Četiri godine kasnije (1912.) Sandžak su okupirali Kraljevina Srbija i Kraljevina Crna Gora tokom prvog balkanskog rata, a potom ga podijelili između sebe.

Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, Sandžak je administrativno pripadao Zetskoj banovini. Tokom Drugog svjetskog rata je bio dio Nezavisne Države Crne Gore pod italijanskom upravom, a manji dio je pripojen Albaniji. Po završetku rata, stare granice Srbije i Crne Gore su postale granice dviju republika SFR Jugoslavije, a nakon maja 2006. međunarodne granice.

Historijski centar Sandžaka je grad Novi Pazar, koji je osnovao Isa-beg Isaković koji je bio i osnivač Sarajeva.