DILUNTUM – rimski grad u Stocu

Na mjestu današnjeg grada Stoca bio je antički municipijum Diluntum sa nalazima od I do IV vijeka nove ere i utvrđenjem iz kasnoantičkog perioda. Nalazio se ispod stare stolačke gradine, duž podnožja brijega na kome je grad, počevši od katoličke crkve pa do Bregave u dužini od 1 km, a u širini od 0,5 km, u današnjoj mahali Podgrad.

Područje istočne Hercegovine, na kojem je živjelo ilirsko pleme Daorsi bilo je prvo na udaru rimske ekspanzionističke politike. Nakon sloma Ilirskog kraljevstva 168. godine p.n.e, ilirsko pleme Daorsi dolazi pod politički uticaj Rima, a 135. godine postaje dio Carstva, kao peregrinska civitas (župa). Nakon toga, moćno pleme Dalmati, nastupaju neprijateljski prema Daorsima, da bi im u periodu 49-45. p.n.e razorili njihov monumentalni grad Daorson u Ošanićima.

U prvom vijeku nove ere, uz rimsku kontrolu i pacifikaciju područja, rimski doseljenici i domaći Iliri Daorsi izgradili su novi centar, Diluntum, koji nastavlja kontinuitet Daorsona, ali za koji se dugo nije znala tačna lokacija. Naselje je steklo status municipija i postalo najnapredniji grad na teritoriji Narone izvan doline Neretve. Njegovi domaći stanovnici dobili su rimsko državljanstvo ili pod Flavijevima ili od cara Hadrijana (117.-138. god. nove ere).

Prosperitet zajednice se zasnivao na poljoprivredi i trgovini koja je proizašla iz položaja grada na glavnom putu između Salone i Doclee.

Iskopavanja vršena 1892. godine potvrdila su da se radilo o urbanom naselju od kojeg je po rasprostranjenosti, sadržaju i značaju mogla biti veća jedino Narona u blizini današnjeg grada Metkovića. Pored katoličke crkve otkopani su ostaci više rimskih građevina: tri stambene zgrade, jedan termalni pogon, i jedna zgrada nepoznate namjene.

U ovoj zgradi otkriveno je sedam mozaika koji se među do sada pronađenim primjercima na tlu Bosne i Hercegovine, svrstavaju u likovna ostvarenja sa najbogatijom dekoracijom i najsolidnijom tehničkom izvedbom. Među ovim mozaicima ističe se prikaz Minotaura. U grupu bogatijih mozaika iz Stoca uvrštava se i primjerak s centralnim motivom osmougla, a očuvane su i predstave tigra, leoparda, lava, vepra i kozoroga. Stolački mozaici danas su izloženi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu.