HITLERJUGEND – Hitlerovi pioniri

Nacističke omladinske organizacije imale su za cilj indoktrinaciju djece i mladih, a članstvo u njima je bilo obavezno.

Još prije preuzimanja vlasti Hitler je u skupu svoje Nacional-socijalističke njemačke radničke partije radio na organizaciji i pridobijanju mladih. Svoj cilj je ostvarivao kroz indoktrinaciju mladih putem organizacija „Hitlerova omladina“ (Hitlerjugend) i „Savez njemačkih djevojaka“ (Bund Deutscher Mädel).

Baldur fon Širah je postao direktor Hitlerove omladine 1930. godine i organizovao je organizaciju u dva dijela: dječaci od 14 do 18 godina i juniorska organizacija „Deutsches Jungvolk“ koja je okupljala dječake od 10 do 14 godina. Savez njemačkih djevojaka je imao sličnu podjelu.

Došavši na vlast u januaru 1933. godine i uspostavivši kontrolu nacističke partije u svim aspektima života, Hitler se okrenuo djeci i mladima kako bi imao pomoć za propagiranje nacističkih ideja, formiranje vojske i, konačno, stvaranje novih, podobnih, generacija.

Do 1933. godine Hitlerova omladina je brojala 100.000 članova, a 1934. ta brojka je iznosila 3,5 miliona. Nacistički omladinski pokreti su postali jedina legalna aktivnost za mlade u zemlji. Članstvo je postalo obavezno 1936. godine, a jevrejskoj djeci je bio zabranjen pristup. Oni koji su odbili članstvo u Hitlerovoj omladini bili su progonjeni od strane članova organizacije, prebijani i često mučeni sve dok ne popuste i na kraju ne pristupe organizaciji.

Dječaci članovi Hitlerove omladine su učestvovali u brojnim aktivnostima, sa fokusom na sport i razvoj fizičkih vještina, kao što su boks ili kampovanje. Imali su i intenzivne obuke o nacističkoj ideologiji i antisemitizmu, kao i vojne vježbe koje su uključivale rukovanje oružjem. Kroz sve ove aktivnosti usađena im je snažna posvećenost i odanost Hitleru.

Djevojčice i djevojke su imale obuku iz kućnih poslova i kuhanja, takođe i obuku za bolničarke i dobrotvorni rad. Obaveze nametnute kroz ove organizacije su bile dominantne u životu njemačke djece koja nisu imala vremena ni za šta drugo osim za školu i omladinske organizacije.

Tokom ljeta su se organizovani kampovi gdje je omladina radila na farmama ili učestvovala u nacističkim ideološkim aktivnostima.

Djeca su predstavljala budućnost zemlje, nacističkog režima i ideologije, kao i začetak savršene arijevske rase. Mnogi pripadnici Hitlerove omladine su izrasli u poslušne vojnike fanatično privržene Rajhu i svom vođi.

Takođe, Hitler je vjerovao da kampovi za indoktrinaciju udaljavaju djecu od uticaja njihovih roditelja, koji možda nisu bili pristalice nastičke partije i na taj način su predstavljali prepreku ostvarenju konačnih ciljeva. Kroz Hitlerovu omladinu i Savez njemačkih djevojaka nacistička ideologija je postala dio svakog doma, bez obzira na to da li su roditelji bili opozicija režima.

Ipak, i pored svih pritisaka, bilo je njemačkih dječaka koji su odbijali da postanu članovi Hitlerove omladine i organizovali su svoje alternativne grupe, kao što su „Gusari runolista“ (Edelweisspiraten). Oni su čak napadali članove Hitlerove omladine i sabotirali njihove aktivnosti. Mnogi od njih su učestvovali u nasilnim ili mirnim pobunama, crtali antiratne grafite na zidovima i čak pomagali jevrejskoj djeci da izbjegnu deportaciju.

Njihove aktivnosti nisu bile neprimjećene, a vlast se pobrinula da kazne budu javne. Tako je 1944. godine šest pripadnika „Gusara“ obješeno u Kelnu.

Sve lošije stanje u njemačkoj vojsci krajem rata dovelo je do regrutacije mladih koji su poslati na front. U početku su to bili momci od 17 godina, a do 1945. vojnici stari svega 14 ili 15 godina su branili svoju zemlju i arijevsku rasu u koju su vjerovali.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Hitlerova omladina je rasformirana a brojni građani su bili podvrgnuti procesu denacifikacije kako bi se ispravila šteta koja je nanijeta indoktrinacijom. Danas se Hitlerova omladina i Savez njemačkih djevojaka smatraju jednim od najstrašnijih elemenata nacističkog režima jer je kroz njih dokazano kako diktatura može uspješno da manipuliše mladima i navede ih da bezuslovno služe vojsci i režimu.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *