MUSLIMANSKA NACIONALNA VOJNA ORGANIZACIJA

Malo ljudi na prostoru bivše Jugoslavije zna da se u četničkom pokretu u toku Drugog svjetskog rata protiv fašizma, a zajedno s Dragoljubom Dražom Mihailovićem, borio veliki broj muslimana.

Jedan od njih bio je dr. Ismet Popovac, liječnik u Nevesinju, a kasnije u Konjicu. Medicinski fakultet je završio u Beogradu. Od studentskih dana postaje veliki srbofil i zagovornik očuvanja Kraljevine Jugoslavije. Do uspostave banovine Hrvatske Popovac je bio predsjednik opštine Konjic i ugledni član prosrpskog Muslimanskog kulturnog društva Gajret.

Dr. Ismet Popovac je bio muslimanski četnički vojvoda koji je vodio tzv. Muslimansku nacionalnu vojnu organizaciju.

Ismet Popovac, (u prvom planu, sa šajkačom) i saradnicima na sastanku sa Dražom Mihailovićem

Zajedno sa Mustafom Pašićem, sudijom iz Mostara, te Mustafom Mulalićem iz Livna, bio je glavni ideolog i propagator četničkog pokreta Draže Mihailovića među muslimanima. Oni su već od početka 1942. godine radili na osnivanju muslimanskih četničkih odreda. Smatrali da bi saradnjom s četnicima prestalo četničko nasilje nad muslimanskim narodom.

Svoju četničku aktivnost dr. Ismet Popovac i Mustafa Pašić uglavnom su usresredili na područja Mostara, Gacka, Konjica i Nevesinja. Prema tvrdnjama vojvode Dobrosava Jevđevića muslimanski četnici su brojali oko 8.000 ljudi, no prema ustaškim podacima radilo se možda o najviše 2.000 muslimanskih četnika.

U oktobru 1942. dr. Ismet Popovac, Mustafa Pašić i ostali vodeći muslimanski četnici izdaju proglas muslimanima Bosne i Hercegovine u kojem muslimane optužuju što nisu spriječili masovna ubijanja Srba od strane ustaša. U istom proglasu se navodi da su „muslimani, iako ne svi, pomogli ustašama da do oktobra 1942. godine pobiju preko 700.000(???) Srba i da su zato dužni da odmah osnuju muslimanske četničke odrede i da bratski pomažu četničke akcije protiv svih neprijatelja srpskog naroda.
Ni riječi o desetinama hiljada mučenih, masakriranih, poklanih, silovanih i u Drinu bačenih muslimanskih muškaraca, žena, djece i staraca Foče, Čajniča, Goražda….

Stajalište Draže Mihailovića je bilo da muslimani tzv. jugoslavenske orijentacije pristupaju u što većem broju četnicima i da što aktivnije učestvuju u obračunima sa ustašama, a posebno muslimanima–ustašama. Međutim, Draža je bio jako oprezan u naoružavanju muslimana, jer se bojao da će ovi kad se dobro naoružaju okrenuti ćurak i okrenuti se protiv četnika.

Na današnji dan, 31. decembra 1942. godine, uoči četničke mobilizacije u okviru njemačke operacije Weis, Ismet Popovac, Mustafa Pašić i Fehim Musaikadić su u svojstvu članova Izvršnog odbora objavili rezoluciju Muslimanske nacionalne vojne organizacije. U njoj se, između ostalog, ističe da je muslimanska nacionalna vojna organizacija „sastavni dio četničkog pokreta pod Vrhovnom komandom Gospodina Ministra Vojske, Mornarice i Vazduhoplovstva, armijskog đenerala Draže Mihailovića“ i da je njen cilj „čvrsta saradnja Srba obiju vjera udruženih u borbi za Kralja i oslobođenje porobljene Otadžbine… na čelu sa narodnim Kraljem Petrom II Karađorđevićem.

Ismet Popovac je ubijen u partizanskoj zasjedi 21. augusta 1943. godine u blizini Trebinja.