PETA KOLONA – sinonim za najgoru izdaju

Izrazi „peta kolona“ i „petokolonaš“ ušli su u sve svjetske rječnike, a označavaju podzemno prikriveno djelovanje neprijatelja unutar vojnih i političkih struktura neke zemlje. Te su riječi postale sinonim za najgoru izdaju. Metode koje peta kolona primjenjuje u svojim aktivnostima uključuju infiltraciju u jednu sredinu, posebno političku klasu, i širenje dezinformacija, glasina i laži da demoralizuju društvo.

Emilio Mola

Njihovim tvorcem smatra se španski frankistički general Emilio Mola koji ih je 27. oktobra 1936. izgovorio u jeku najžešće ofenzive na republikanski Madrid. U tim dramatičnim danima Španskog građanskog rata vođa fašističke pobune Francisco Franco već je formirao svoju vladu i počastio se nazivom vođe po uzoru na Hitlera i Mussolinija. Kako bi što prije uspostavio vlast u Španiji, brzim je prepadom htio osvojiti glavni grad, Mola je dobio zadatak da s četiri vojne kolone slomi republikanski otpor.

Jedna grupa zapadnih novinara upitala ga je koja će njegova kolona prva zauzeti Madrid. Samouvjereni general odgovorio je da će to biti peta kolona potajnih Francovih pristalica u opkoljenom gradu. Štoviše, izjavio je i kako će za nekoliko dana u poznatoj kafani „Molinero“ popiti kafu. Ta se prijetnja nije ostvarila, jer su republikanske vlasti provele temeljitu čistku svih sumnjivih kadrova, Madrid se obranio pa se Mola osramotio. Republikanci su mu poslali zajedljivu poruku „Kafa ti se ohladi, a u Madrid ušao nisi.“ Da bi sprdnja bila veća u kafani „Molinero“ je sve do konačnog pada Madrida stajao prazan sto s Molinom rezervacijom. Madrid je izdržao sve do 28. marta 1939. kada je osvojen baš uz pomoć ljudi iznutra tj. „pete kolone“.

Ipak, Mola je na kraju uspio popiti svoju kafu pri čemu ga je konobar zapitao „Gdje ste toliko dugo?“

Uspjesi njemačke vojske na početku Drugog svjetskog rata pripisuju se i podrivačkom djelovanju „pete kolone“. Kao meta sumnji u petokolonaštvo su najčešće uzimani pripadnici etničkih Nijemaca, Talijana i dr.

Pod sumnjom za petokolonaštvo tokom i nakon rata vršeni su masovni progoni pojedinih etničkih grupa . Jedan od primjera je, da poslije napada na Perl Harbor od strane Japana, Japanci i Amerikanci japanskog porijekla označeni su kao potencijalna Peta kolona i bili su prisilno deportovani u sabirne logore, dalje od zapadne obale SAD jer se očekivao napad Japanske armije. Ovo prinudno preseljenje je primijenjeno na 150.000 ljudi.

Petokolonaštvo je u poslijeratnoj Jugoslaviji poslužilo kao opravdanje za etničko čišćenje njemačkih folksdojčera i talijanskih esula.