ZASTAVA SA LJILJANIMA

Modra boja na bijelome platnu, šest ljiljana vezenih u zlatu, to je zastava naša bosanska…

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici od 4. maja 1992. godine zvanično usvojilo državni grb i zastavu sa šest zlatnih ljiljana.
Pod ovom zastavom, branjena je nezavisnost države i njene granice. Branjen je narod, suverenost i sva ljudskost koja se nalazila pod agresijom. Zastava Republike Bosne i Hercegovine i danas je ponovno simbol koji patriote slobodno i javno s ponosom ističu na raznim mjestima od utakmica do koncerata ali i privatnih okupljanja.

Posebna ljepota bosanskog grba jesu njegovi ljiljani. Oni su već u srednjovjekovnoj Bosni bili toliko omiljeni da se s pravom može reći da je to bio zaštitni znak bosanskog naroda. Naši preci su bili toliko privrženi tom cvijetu da su ga koristili i isticali u svim prilikama: klesali su ga na stećke, stavljali kao ukrasna kovani novac, primjenjivali u ukrasnoj arhitekturi, tkali dezene i kovali nakit s njegovim simbolom.

Sasvim je pogrešno tumačenje nekih historičara da su ljiljane, kao simbol, naši preci preuzeli od Francuza. Arheološka i historijska građa dokazuju da se njegove likovne predstave kod nas javljaju mnogo ranije nego u Francuskoj.

Spomenimo i to da ljiljan na ovom prostoru raste kao endemska biljka, u nauci poznat pod nazivom “Lilium Bosniacum”. Prema tome naši ga preci nisu trebali upoznavati od drugih. Ljiljan je oduvijek naš, bosanski.

naslovna fotografija: Emina Jusić