AMERIČKA VOJNA GROBLJA U EVROPI

izgled groblja 1945. godine

Širom svijeta postoje 16 grobalja na kojima su sahranjeni američki vojnici poginuli u Drugom svjetskom ratu. Na njima je sahranjeno 120 hiljada vojnika. Dvanaest grobalja nalazi se u Evropi, 5 u Francuskoj, po 2 u Belgiji i Italiji i po jedno u Holandiji i Luksemburgu i Engleskoj. Na njima je sahranjeno 73.160 poginulih amerikanaca.

Kada se govori o izgledu američkih vojnih grobalja, zanimljivo je da je glavna ideja bila da se pokaže da ni jedan vojnik nije važniji od drugog. Zbog toga je nadgrobni kamen za sve isti – ili je postavljen krst ili Davidova zvijezda. Vojnici nisu sahranjivani prema rangu ili položaju. To je urađeno da bi se pokazalo da su svi vojnici podjednako značajni.

grob generala Patona u Luksemburgu

Poslije završetka Drugog svjetskog rata, porodice poginulih mogli su da biraju da li da vrate tijela u zavičaj ili ih ostave na mjestu pogibije. Poslije rata, smatralo se da bi tijela poginulih trebalo da ostanu sa saborcima. Oko 40 posto porodica odlučilo je da tijela svojih najdražih ostave u zemlji pogibije. Zbog toga je američka vlada morala da obezbjedi da se poginulima osigura trajno poštovanje. I to je razlog postojanja vojnih grobalja širom svijeta, i neprestane pažnje koja se poklanja grobljima američkih vojnika u svijetu. Šetnjom kroz groblja uvjerite se kolika se pažnja posvećuje mladim ljudima u dobu od 22 do 26 godina, koji su sa izgubili život u borbi protiv nacizma.