BEHRAM-BEGOVA MEDRESA

Behram-begova medresa u Tuzli je najstarija obrazovna institucija u sjeveroistočnoj Bosni. Relevantni historijski izvori navode da je počela s radom prije 1626. godine. Zgrada Medrese na Skveru sagrađena je 1896. godine nakon što je stara zgrada nestala u požaru 1871. godine. Zidana je u arapsko-maurskom stilu i više puta je restaurirana i dograđivana.

Nastavni plan i program se stalno usavršavao što je znatno uvećalo i zainteresiranost učenika za pohađanje Medrese. Pred Drugi svjetski rat Medresa je imala ukupno dvadeset prostorija u kojima se moglo smjestiti 120 učenika. U nastavi je korišteno preko 100 udžbenika, a izučavalo se 25 nastavnih predmeta.

Medresa je radila i tokom rata, ali u veoma teškim uslovima. U zgradi je bila smještena njemačka vojska.

rušenje Behram-begove medrese 1974.

Školske 1948/49 godine učenici su nakon povratka sa zimskog odmora, 15. januara, obaviješteni da se rad Medrese obustavlja do daljnjeg. Medresu je tada pohađalo oko 100 učenika. Nakon što komunistička vlast zabranila daljnji rad medrese zgrada je korištena u više namjena. U njoj je jedno vrijeme bio smješten Arhiv sjeveroistočne Bosne, te ekonomska i medicinska škola.

Usljed tonjenja zgrada medrese na Skveru je porušena 1974. godine. Sačuvan je samo portal koji je vremenom postao jedan od prepoznatljivih simbola Tuzle. Postoje planovi gradskih vlasti da se zgrada stare medrese obnovi.

Nakon 44 godine prekida, rad Medrese je reaktiviran 1993. godine. Godine 1994. Medresa se preselila u restauriranu zgradu čiji su prostori prilagođeni njenim potrebama. Kompleks Behram-begove medrese u Tuzli danas se sastoji od školskih, internatskih zgrada i vakufskog objekta i novoizgrađene džamije.

Behram-begova medresa danas